A Business Navigator rendszerben keletkezett adatok – naplózás, felhasználói interakciók, adat-módosítások, stb. – kétféle javasolt úton nyerhetők ki további elemzés céljából, vagy készíthetők riportok.

  • Gyors riportok: Üzemszerű működés esetén nem javasolt az éles, üzemi rendszer terhelése lekérdezések futtatásával, de ugyanakkor néhány fontos, a napi működést segítő információ meg-szerzése, riport készítése elengedhetetlen.
  • A Business Navigator CRM rendszeren belül, közvetlenül a felületről is indíthatóak lekérdezések, amelyek igény szerint összeállíthatóak, illetve a meglévők átalakíthatóak. A lekérdezések exportálhatók Excel formátumba is.
  • DWH adatáttöltések, adatexportok: Adatbányászathoz, elemzői munkához a CRM rendszerben található nyers, vagy bizonyos elv mentén szelektált, nagy mennyiségű adatra van szükség. Nagy mennyiségű adaton történő elemzéseket célszerű az üzemi rendszeren kívül, attól függetlenül, speciális elemző eszközök segítségével elvégezni.