Business Navigator


Operatív CRM rendszerünk pontosan követhetővé és kontrollálhatóvá teszi a cégen belüli értékesítési folyamatokat. Megkönnyíti az ügyfelek kezelését, a feladatok kiosztását, priorizálását, valamint hozzájárul a teljes körű ügyféladat-kezeléshez.

Az általunk fejlesztett Business Navigator egy olyan rendszer, ami egy cég értékesítői és üzletkötői munkafolyamatainak egészét támogatja és ellenőrizhetővé teszi. Ezen CRM rendszerünket elsősorban olyan pénzintézetek figyelmébe ajánljuk tehát, akik szeretnék profi szintre emelni ügyfélkezelési és belső kommunikációs folyamataikat.

A rendszer három felülettel rendelkezik:

Desktop alkalmazás: adminisztráció, kampány management

WEB alkalmazás: érintéses és PC-s működésű felület az értékesítési vezetők támogatására

Mobil alkalmazás: értékesítők munkájának támogatása (natív Android és Windows Phone működés offline módon is)

Milyen kérdésekre ad választ a Business Navigator?

„Átláthatatlan az értékesítői tevékenység?”

  • A rendszer az értékesítői csapat/terület munkáját (lehetőségek, találkozók, kötések) valós időben figyeli, és erről a hierarchia tetszőleges szintjén áttekintő képet ad.

„Kihasználatlan a nagy létszámú értékesítői hálózat?”

  • Az értékesítési kampányok mellett lehetőség van állománygondozási feladatok időszakos vagy folyamatos kiadására, végrehajtására és ellenőrzésére is.

„Valós probléma az ügyféladatok szivárgásának lehetősége?”

  • A rendszerben paraméterezhető, hogy adott kampányban / feladattípusban milyen ügyféladatok álljanak az értékesítő munkatársak rendelkezésére.

„Az ügyféladatok szétszórtan, több rendszerben vannak, az értékesítési feladatok kiadása nehézkes.”

  • Az értékesítői feladatokhoz tartozó ügyfél-adatok összegyűjtése több forrásrendszerből történhet.

„Egyedi ügyfélkezelési módszereinkhez nem illeszkednek más CRM rendszerek.”

  • A felmérés során teljes mértékben a vállalati igényekhez igazítható rendszerünk működése.

„Mérni szeretnénk ügyfélkezelési és üzletkötői tevékenységeink hatékonyságát.”

  • A kiosztott feladatok elvégzése alapján mért terhelési és teljesítménymutatók segítik a vezetők munkáját.

Az állandóan változó gazdasági környezetünkben stratégiai fontosságú az ügyfélkapcsolatok magas szintű, hatékony, a részletekre is kiterjedő kezelése. Ezen feladat megoldására hozta létre a Quattrosoft a Business Navigator rendszert: egy minőségi, robusztus, jól használható eszközt Partnereink értékesítési folyamatainak hatékony támogatására.

A rendszer az ügyfélkezelés összetett feladatait széleskörűen támogatja.

E funkciók hatékony használatát és a közöttük való eligazodás nehéz feladatát a teljes rendszerre kiterjedő helyzetérzékeny súgó segíti.

A Business Navigator kifejlesztését és továbbfejlesztését, valamint a testre szabását agilis szoftverfejlesztési módszertanunknak megfelelően végezzük.

A rendszer moduláris felépítése következtében olyan, a Partnerünkre szabott megoldást alakíthatunk ki, amely minden szempontból alkalmazkodik a vállalat igényeihez, és e mellett tartalmazza a dobozos CRM (Customer Relationship Management, ügyfélkapcsolat-kezelés) rendszerek által hordozott legjobb gyakorlatokat, mely lerövidíti a bevezetés átfutási idejét.

Az előnyös licencelési feltételeink költséghatékony rendszerbevezetést tesznek lehetővé.

Egy ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer szorosan együttműködik a már meglévő rendszerekkel: az információkat az alaprendszerekből folyamatosan kell elérnie, illetve azokat az értékesítési rendszerekbe eljuttatnia.

Ennek könnyű és hatékony megoldása kiemelt fontosságú, így a legkorszerűbb, aszinkron, üzenet alapú integrációt a rendszer egy önálló modulja, a Business Integration Modul biztosítja.

Ez fogadja a beérkező elektronikus tartalmakat, biztosítja az AD / LDAP szinkronizációt, és itt van lehetőség a munkafolyamatok szabály alapon történő automatikus irányítására, amely jelentősen csökkentheti az adminisztrációs terheket.

A Business Navigator alkalmazás széles körű beépített integrációs képességekkel rendelkezik a vállalat meglévő informatikai alap-infrastruktúrájához. A további integrációs igények kielégítését megkönnyíti a BürOffice Platform Integrációs Modulja.

A következőkben a rendszer főbb funkcióit mutatjuk be a fő modulok szerinti csoportosításban.

Alap CRM

A Basic CRM modulban találjuk az ügyfelek alap és interakciós adatait, ügyfélhez kapcsolódó dokumentumokat, valamint ez a modul ad keretet a rendszer hatékony használatához.

Ügyféladatok kezelése: Teljes körű ügyféladat-kezelés: új felvitele, vagy potenciális ügyfelek átfordítása, meglévők módosítása, keresés, kiegészítő adatok rögzítése, módosítása, stb.

Kapcsolat kezelés: Minden, az ügyféllel kapcsolatos interakció, adatmódosítás kezelése, naplózása. Minden változás visszakövethető, segítve az ügyfelekkel történő kapcsolattartást: outbound, inbound hívások, adatváltoztatások, értékesítések, lemondások, ügyféllel kapcsolatos feladatok, stb.

Ügyfélhez kapcsolódó dokumentumok kezelése: Szkennelt dokumentumképek illetve elektronikus dokumentumok (pl. e-mail, Word, Excel csatolása az ügyfélhez).

Szükség esetén átmenetileg az ügyfélhez tartozó bármilyen dokumentumot (pl. Szerződés) elérhető lehet tenni pl. állománygondozási feladathoz.

Feladatkezelés: Teljes körű jogosultságfüggő feladatkezelés. Lehetőség van feladatok létrehozására, kiosztására, delegálására, módosítására stb. A kiosztott feladatok és azok elvégzése alapján mért terheltség és teljesítménymutatók segíthetik a vezetőket a hatékony munkaszervezésben.

Naptár: A felhasználóhoz vagy ügyfélhez kötődő események, feladatok naptár nézete. A naptár tartalma szinkronizálható Microsoft Exchange naptárjával.

A vezetők ráláthatnak a kollégáik naptárára, így a tervezett heti/havi találkozószám alakulását realtime tudják figyelni.

A Business Navigator támogatja a mentorált találkozók kezelését, valamint kezeli az egyéb időponokat és a szabadságokat, így a Call Center tud úgy találkozót rögzíteni a pl. területileg illetékes értékesítő naptárába, hogy az biztosan ráérjen, ne ütközzön mással.

SFA (Sales Force Automation)

Az SFA modul támogatja a meglévő és jövőbeli (prospect) ügyfeleink felé történő értékesítést, végigvezetve a felhasználót a testre szabható értékesítési folyamaton.

Lehetőség kezelés (Lead & Opportunity Management): Lead generálási lehetőségek – ügyfél interakciók alapján automatikusan vagy

manuálisan –, illetve megkezdett értékesítési folyamat követése az értékesítésig.

Termékek, ajánlatok: A vállalat termék- és szolgáltatás-portfoliója, katalógusa, a termékekhez, ajánlatokhoz tartozó leírásokkal, részletekkel, értékesíthetőséggel kapcsolatos jogosultságokkal.

Integrált feladatkezelés és workflow: Alap CRM é s SFA specifikus feladatkezelés: lead generálás, lead leosztás, tárgyalási folyamat, stb.

Értékesítés átugrással: Értékesítéskor az átugrás biztosítása az értékesítendő terméktől függő háttérrendszerbe. Több háttérrendszert érintő értékesítésnél (pl.: keresztértékesítések) workflow indítása és többszöri átugrás biztosítása.

Előrejelzések, elemzések: Megkezdett értékesítési folyamatok lehetséges kimeneteleinek ellenőrzése, nyomkövetése. Információgyűjtés az értékesítők munkájáról.

Tudásbázis Értékesítéshez kapcsolódó anyagok gyűjteménye – sales scriptek, brosúrák, eset-tanulmányok, egyéb segédanyagok.

Campaign Management

A Kampánymenedzsment (Campaign Management) alrendszer hatékonyan támogatja kampányok, célcsoportok létrehozását, kampányok végrehajtását különböző csatornákban és a kampányok sikerességének mérését, elemzését.

A Kampánymenedzsment alrendszer integráltan működik együtt az Basic CRM és SFA alrendszerekkel, biztosítva az ügyféllel történő interakciók teljes kontrollálhatóságát.

A rendszer biztosítja párhuzamos kampányok futtathatóságát, illetve a kampányok automatikus, eseményvezérelt indítását.

Célcsoportkezelés: Célcsoportok átvétele az analitikus rendszerből. Opcionálisan lehetőség van célcsoportképzésre a Kampánymenedzsment rendszeren belül is, a rendelkezésre álló ügyféladatok, ügyféltulajdonságok és az ügyfelekhez tartozó termékek adatai alapján.

Csatornakezelés: A Kampánymenedzsment rendszer integrálható a kommunikációs csatornákkal, akár kétirányú kapcsolatot kiépítve. A rendszer kezelni képes az SMS, email csatornákba küldött és fogadott üzeneteket, összekapcsolható telefonhívásokat és DM leveleket kezelő rendszerekkel (pl.: IVR, Call Center, Print Shop, TcT, Maileon). Igény szerint bővíthető más médiumok – például internetes hirdetési kampányok – irányába.

Ügyfélszolgálat figyelés: Az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna az ügyfelek felé az Ügyfélszolgálat. Az Ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépő ügyfelek interakcióit a Kampánymenedzsment is figyeli és kampányhoz köti.

Termékajánló: Lista alapú termékajánlások és priorizálások kezelése. A lista az értékesítés folyamata során végig „szem előtt van”, bármikor felhasználható.

Kampánylétrehozás és futtatás: Kampányok létrehozása, futtatása. A kampányokat ütemezetten, programban is lehet futtatni.

Kampány monitoring: Kampányok futtatásakor az ügyfélvisszajelzések alapján a rendszer összeköti az egyes interakciókat, ezzel teszi mérhetővé egy kampány sikerességét.

Automatizált, eseményvezérelt kampányok: Lehetőség van definiált kampányok automatikus futtatására időzítés vagy egyéb szabályokkal meghatározott esemény bekövetkeztekor.

Analitikus adatbázis töltés: Interfészt biztosít minden, a kampányokkal összefüggő adatot melyeken elemzéseket lehet végezni. Az elemzéshez és nyomkövetéshez szükséges adatokat a Business Navigator rendszer egészéből és megfelelően kialakított eljárások alapján gyűjti.

Reporting

A Business Navigator rendszerben keletkezett adatok – naplózás, felhasználói interakciók, adat-módosítások, stb. – kétféle javasolt úton nyerhetők ki további elemzés céljából, vagy készíthetők riportok.

Gyors riportok: Üzemszerű működés esetén nem javasolt az éles, üzemi rendszer terhelése lekérdezések futtatásával, de ugyanakkor néhány fontos, a napi működést segítő információ meg-szerzése, riport készítése elengedhetetlen.

A Business Navigator CRM rendszeren belül, közvetlenül a felületről is indíthatóak lekérdezések, amelyek igény szerint összeállíthatóak, illetve a meglévők átalakíthatóak. A lekérdezések exportálhatók Excel formátumba is.

DWH adatáttöltések, adatexportok: Adatbányászathoz, elemzői munkához a CRM rendszerben található nyers, vagy bizonyos elv mentén szelektált, nagy mennyiségű adatra van szükség. Nagy mennyiségű adaton történő elemzéseket célszerű az üzemi rendszeren kívül, attól függetlenül, speciális elemző eszközök segítségével elvégezni.