ITexec 2023 - Válságterápia

Quattrosoft 2023.05.25

2023.05.25-26. között került megrendezésre az ITexec 2023 konferencia, amelyen részt vettünk egy kerekasztal-beszélgetésen.

A konferencia címe: Válságterápia

A válság voltaképpen egy vektor, amely a mából a jövőbe mutat, egy olyan jövőbe, amilyet a válság előtt el se tudtunk volna képzelni.

Az informatika fejlődését hosszabb ideje követők szerint az informatika története a válságok története. Újabban a földrengésszerű változásokat hozó informatikai trendeket már egészen egyszerűen és őszintén a diszruptív, tehát a bomlasztó, romboló jelzővel illetik. Az új ugyanis nem valami lágy evolúciós átmenettel veszi át a hatalmat a régitől, hanem kíméletlenül földig rombolja azt. Az informatika immanens lényege tehát a folytonos megújulás okozta permanens válság, amely viszont – amint ezt több évtizedes históriája mutatja – nem túlélhetetlen.

A kerekasztal beszélgetés, melynek a címe "Éneszmék – lássunk tisztán!" volt, érintette egyfelől a legfontosabb kihívásokat, amelyek próbára teszik a vállalati, intézményi informatikai szervezeteket, másfelől azt, hogy mire figyeljünk, ha a lehető leghamarabb akarjuk észlelni, hogy a dolgaink nem a jó irányba haladnak.

Résztvevők: 

  • Bacsek Péter, LP Solutions
  • Laurent Bonherbe, Dunapack
  • Bujanovics Rudolf, Shiwaforce
  • Kelemen Bálint, Vodafone
  • Nagy Anita, Schönherz Iskolaszövetkezet
  • Tresch András, Quattrosoft

A beszélgetésen érintett kérdések a kövekezők voltak:

  1. Hogyan látjátok, melyek a legfontosabb kihívások napjainkban, amelyek próbára teszik a vállalatok informatikai szervezeteit?
  2. Mikor van baj? Vagy baj mindig van? Milyen mutatókra, jelekre figyeljünk, hogy időben és minden kétséget kizáróan felismerhessük, hogy baj van nálunk vagy éppen az ügyfélnél, és tenni kellene végre valamit?
  3. Diákmunkaerő igénybevétele esetén mire figyeljenek a vállalatok, a  diákok mire figyelnek elsősorban, amikor megítélik, milyen helyre kerültek?