Digital Expert 

Termelékenység 4.0

A digitalizáció nem csodafegyver, de ha helyesen alkalmazzák, hatása igen kedvező a vállalat működésére.

A digitalizáció számos definíciója ismert. AZ Önök meghatározása hogyan hangzik?

Úgy véljük, hogy nagy hiba volna rövidségre törekedve meghatározni egy olyan komplex folyamatot, mint amilyen a digitalizáció. Engedje meg, hogy mi az üzleti folyamatok dimenziójában írjuk körül, mert mi ebben vagyunk jártasak. Erősen leegyszerűsítve minden üzleti működés három fő elemre épül, az első a fizikai dolgok kezelése (beérkező nyomtatott , dokumentumok menedzselése, fizikai kiterjedéssel bíró dolgok raktározása stb.), a második a munkafolyamatok és a harmadik az üzleti dokumentumok, tartalmak menedzsmentje. A mi "quattrosoftos" értelmezésünk szerint a hatékony digitalizáció akkor valósul meg, ha e három elem vagy alrendszer nem szigetszerűen elkülönülve, hanem integráltan, ahogyan mondani szoktuk: eggyé összesimulva működik. Az eyes rendszerelemek digitalizációja is eredménynek tekinthető, de a hatékonynak mondható végeredményt a teljes integráció hozza létre.

Hogyan fogadják a cégvezetők a hatékony digitalizációt?

Az üzleti vezető is felhasználó, ő is élményeket él át. Egyik ügyfelünk, egy nemzetközi pénzügyi vállalat regionális vezetője, így foglalta össze, mit gondolt, amikor megismerte a digitalizáció eredményeként létrejött új rendszer lehetőségeit: "Ezzel visszanyertük a vállalat feletti kontrollt!"  Kulcsmondat ez, érdemes kielemezni. A szóban forgó vezető emlékszik azokra a boldog időkre amikor még nem ilyen tempóban folyt az üzlet, elegendő volt a heti jelentésekre építeni fel a következő idők döntéseit. A verseny erősödésével és az üzlet iramának ugrásszerű növekedésével nemcsak a példánkban szereplő vezető érezte úgy, hogy elvesztette a vállalat feletti uralmat, de nem merte bevallani, talán magának sem. A digitalizáció visszahozta a cégük biztos kontrollálásának élményét az üzlet irányítói számára azzal, hogy olyan rendszereket alkot, amelyek lehetővé teszik, hogy valós időben is követhessék és menedzselhessék az üzletet.

A digitalizáció segíthet-e megfeleni olyan kihívásoknak, amelyek nem a piaci versenyben, hanem a szabályozások terén jelentkeznek?

A digitalizáció nem csodagyógyszer, de állítjuk, hogy minden korábbinál ellenállóbbá teszi a vállalatunkat. Vegyük például a GDPR-nak való kötelező megfelelést, és tegyük fel, hogy egyik riválisunk megszervezi, hogy tömegesen érdeklődjenek ügyfeleink róluk általunk nyilvántartott adatokról.  Ezt akár GDPR DOS-támadásnak is nevezhetjük, jelezve, hogy olyan mennyiségű és intenzitású a megkeresés, amelyre csak felkészült rendszerrel lehet a törvényekben előírtak szerint reagálni. Azt gondoljuk, hogy a hatékony digitalizáció eredményeként létrejött rendszer képes akár szélsőséges terheléseket is elviselni, anélkül, hogy a működés megrendülne.

Az Önök által emlegetett hatékony digitalizáció jelenti-e azt, hogy a működés is hatékonyabbá, a gyártás világából véve a szót, termelékenyebbé válik?

A digitalizáció nem egyenlő azzal, hogy a meglévő folyamatainkat kiegészítjük néhány újabbal. Alkalom arra, hogy az egész működésünket újragondoljuk és újraszervezzük az összes folyamatunkat.
Az eredmény a működési hatékonyságban is megmutatkozik. Ha elkezdjük mérni egy folyamatelem végrehajtásának hatékonyságát a folyamatelemben résztvevők tudtával és egyébként még semmin nem változtatunk, akkor a tapasztaltok szerint 10 százalék körüli hatékonyságjavulás áll be. E szubjektívnek mondható tényező mellett megjelenik a folyamatok digitalizáltságából eredő javulás, ami egyes korábbi folyamatelemek gépesítéséből, automatizáltságából is adódik. Így aztán olyan ugrásszerű hatékonyságnövekedés is elérhető, mint amilyent egyik ügyfelünknél mérhettünk: a korábbi munkatársi létszám 80%-a a digitalizáció révén a korábbi teljesítmény kétszeresére lett képes.

És mi történt a minőséggel?

Ha a minőség alatt az ügyfélélményt értjük, akkor azt mondhatjuk, hogy abban is gyökeres javulás állt be.  Vállalati ügyfeleit gyorsabban és pontosabban (a végponttól végpontig elvégzett digitalizációnak köszönhetően a korábbinál jóval kevesebb hibával) szolgálhatjuk ki, és a belső ügyfelek, a vezetők is a korábbinál gyorsabban összeállított, akár valós idejű, és pontosabb információk alapján ítélhetik meg a cég helyzetét és hozhatnak jó döntéseket.


Quattrosoft Kft.